498. എവിടെവച്ചും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

കഴിയും. നിങ്ങള്‍ക്ക് എവിടെവച്ചും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. എന്നാലും ഒരു കത്തോലിക്കന്‍, ദൈവം സവിശേഷമാം വിധം 'വസിക്കുന്ന' സ്ഥലങ്ങളെക്കൂടി എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കും. ആ സ്ഥലങ്ങള്‍, സര്‍വ്വോപരി, കത്തോലിക്കാ പള്ളികളാണ്. അവയില്‍ നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തില്‍ സക്രാരിയില്‍ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു. (2691-2696)

നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലായിടത്തും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്: വിദ്യാലയത്തിലും, സബ്‌വേയിലും സത്കാരത്തിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെയിടയിലും. ലോകം മുഴുവനും അനുഗ്രഹങ്ങളാല്‍ നനച്ചു കുതിര്‍ക്കപ്പെടണം. എന്നാല്‍ ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാവുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയെന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അവിടുത്തെ സന്നിധിയില്‍ വിശ്രമിക്കാനും ശക്തരാക്കപ്പെടാനും നിറയ്ക്കപ്പെടാനും അവിടുന്ന് നമ്മെ അയയ്ക്കാനും വേണ്ടിയാണത്.  ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ ക്രൈസ്തവന്‍ ഒരു ദേവാലയം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കാഴ്ച്ചകള്‍ കാണാന്‍ വേണ്ടിയായിരിക്കുകയില്ല. അയാള്‍ അവിടെ ഒരു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദതയില്‍ തങ്ങി നില്‍ക്കും. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. ദൈവവുമായുള്ള സൗഹൃദവും അവിടുത്തോടുള്ള സ്‌നേഹവും പുതുക്കും. (218) 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 82591