80. മറിയം എന്തുകൊണ്ട് കന്യകയായിരിക്കുന്നു?

യേശുവിന് യഥാര്‍ത്ഥ മാനുഷിക മാതാവുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും എന്നാല്‍, ദൈവം മാത്രമായിരിക്കണം അവിടുത്തെ പിതാവെന്നും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. എന്തെന്നാല്‍, പുതിയൊരു ആരംഭം ഉളവാക്കാന്‍ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് തന്റേതുതന്നെയായിരിക്കണമെന്നും ഭൗമികശക്തികളുടേതായിരിക്കരുതെന്നും അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചു. (484-504, 508-510)

മറിയത്തിന്റെ കന്യാത്വം കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു പഴഞ്ചന്‍ ഐതിഹാസിക സങ്കല്പമല്ല. പിന്നെയോ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൗലികമായ ഒന്നാണത്. അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീയില്‍ നിന്നു ജനിച്ചു. പക്ഷെ അവിടുത്തേയ്ക്ക് ഒരു മാനുഷിക പിതാവില്ല. അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ നിന്നു ലോകത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച പുതിയൊരു തുടക്കമാണ് യേശുക്രിസ്തു. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തില്‍ മറിയം മാലാഖയോടു ചോദിക്കുന്നു: 'ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാന്‍ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ?'(=ഒരു പുരുഷനോടുകൂടെ ഉറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ?  (ലൂക്കാ.1:34). മാലാഖ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'പരിശുദ്ധാത്മാവു നിന്റെ മേല്‍ വരും'(ലൂക്കാ.1:35). മറിയത്തിന്റെ കന്യാത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്രതി സഭ ആദിമകാലം മുതല്‍ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാലും അവളുടെ കന്യാത്വം യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്നും കേവലം പ്രതീകാത്മകമല്ലെന്നും സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 91593