260. പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതിന് എന്ത് തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഒരാള്‍ നടത്തേണ്ടത് ?

പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി കത്തോലിക്കനായിരിക്കണം. അയാളുടെ മനസാക്ഷിയില്‍ ഗൗരവാവഹമായ പാപമുണ്ടെങ്കില്‍ ആദ്യം കുമ്പസ്സാരിക്കണം. അള്‍ത്താരയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയല്‍ക്കാരനുമായി രമ്യതപ്പെടുകയും വേണം. (1389-1417)

പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഉപവസിക്കണം (ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കണം) എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെയുള്ള പതവ്. അങ്ങനെയാണ് ആളുകള്‍ ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ ഒരുങ്ങിയത്. ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഉപവസിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സഭ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവന്‍ തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തില്‍ പോവുക എന്നതാണ് ആദരത്തിന്റെ മറ്റൊരടയാളം. നാം ലോകത്തിന്റെ നാഥനെ ഒരു നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തു വെച്ച് കാണുവാന്‍ പോവുകയാണല്ലോ..

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109963