വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്ത്

'അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കടാ കൊച്ചനേ' എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിലെ മുറുക്കാന്‍ വല്യമ്മച്ചി നീട്ടിത്തുപ്പിയതും, ഞാന്‍ പിന്നോട്ട് ഞെട്ടി മാറിയതും, അമ്മച്ചിയുടെ മുറുക്കാന്‍ വീടിന്റെ 'വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്ത്' വീണതും എല്ലാം  ഒരു സെക്കന്‍ഡ് നേരം കൊണ്ടാ സംഭവിച്ചേ...എന്നാ പറയാനാന്നേ, വല്യമ്മച്ചിക്കാണെങ്കില്‍ ആ പറഞ്ഞിടത്തോടാണെങ്കില്‍ വല്യ ഇഷ്ടമാ-ഏത്? നമ്മുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റമേ! അല്ല, പുള്ളിക്കാരിയെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഇപ്പം അതുതന്നെയല്ലായോ ന്യൂജെന്‍ പിള്ളേരുടെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ വയറല്‍! അല്ല, ശരിക്കും അങ്ങനൊരിടം ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്? അച്ചന്‍ പറഞ്ഞേം വച്ച് നോക്കുമ്പോ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ! അതില്‍ ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞതു കേട്ടായിരുന്നോ? അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതാന്ന്...എത്തിപ്പെടാന്‍ പാടാന്ന്...ശരിയാണു കേട്ടോ...നമ്മുടെ കര്‍ത്താവു തന്നെ വി.മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:14ല്‍ അത് ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ടന്നേ...ഒപ്പം അങ്ങോട്ടെത്തിച്ചേരാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവും പൊന്നുതമ്പുരാന്‍ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് താനും- 'വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു(യോഹ:14:6)'. മക്കളേ, ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ വടക്കു കിഴക്കേ അറ്റത്ത് അര്‍ഹതപ്പെട്ടവനെ തന്നെയാണോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെടാ ഉവ്വേ...

Leave a comment


Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 141476